INTRODUCCIÓ  |  JUSTICIA  |  DIÀLEG  |  PREMSA  |  IMATGES  |  INFORMES   

español · english · français

Resoluciones / Resolucions / Résolutions

 

 

El març del 2000 un conjunt d’organitzacions ens vam posar en marxa.

Convençudes que la veritat és la força més poderosa de la història i que el seu poder no depèn de la petitesa del missatger, vam prendre la ferma decisió d’investigar i analitzar el que havia passat realment durant els darrers 14 anys a Rwanda i la RD del Congo, amb la finalitat de generar elements per a la transformació i resolució del conflicte.

El resultat és la presentació d’una querella davant els tribunals de justícia.

Convençudes també que la veritat i el diàleg honest són entre si interdependents, vam decidir treballar en la facilitació d’un diàleg interruandès que ja està en marxa.

 

 

 

 

 

 

© 2010 Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos
Web desarrollada por ADN Comunicació s.l